Tentoonstelling


Magis Mulieresposter: Michiel Schuurman
Tussenruimte: 1) Afstand 2) Entre-deux 3) Gaping 4) Interlinie 5) Interstitie 6) Interval 7) Kloof 8) Leemte 9) Opening 10) Rechte lijn tussen 2 punten 11) Ruimte 12) Ruimte tussen twee dingen 13) Spatie 14) Speling 15)Spleet 16) Tussenpoos 17) Uitsparing 18) Wijdte 1

Het woord "interesse" stamt af van het Latijn: inter (tussen) en esse (zijn). 
Het gaat dus om ergens tussen zijn, te midden van iets zijn, ergens aan deelnemen.2
De Tussenruimte een veel besproken begrip in de politiek, wetenschap en filosofie. 
Hannah Arendt 3 beschrijft de publieke sfeer als een ‘tussenruimte’ (letterlijk: inter-esse). 
Dit ‘tussen’ is de wereld die mensen met elkaar delen en die hen tegelijkertijd van elkaar scheidt, ‘net zoals een tafel staat tussen degenen die er aan zitten’. 
Daardoor, schrijft ze, ‘brengt de wereld ons samen,maar voorkomt toch dat we als het ware over elkaar heen vallen’. 
Deze tussenruimte vergt onderhoud; ze moet steeds opnieuw in gezamenlijk handelen en spreken tot stand gebracht moet worden. Voordat we erover spreken met anderen is er eigenlijk nauwelijks sprake van een 'wereld'. Ook beeldend gezien is de tussenruimte interessant. Wat speelt er zich af tussen figuratie en abstractie, tussen de digitale en analoge wereld, de toekomst en het verleden, het contrast tussen karakteristieken van de huidige tijd, versus karakteristieken van vroegere tijden. 

'To form a space amongst themselves, and in that space can see their common world from different points of view and therefore talk about their common affairs.' 4Kunstenaars: 
Babs Bleeker, Inez de Brauw, Janine van Oene, Marjolijn de WitOpening: Saturday 30th March 19:00 hrs
Open:  until Saturday 13 April, 14:00 - 18:00 hrs
Geopend:  t/m zaterdag 13 april 2019 

Photo's of the exhibition on Instagram
@kunstplatformDeApotheek
1) https://www.encyclo.nl/begrip/tussenruimte   2) http://tom-luken.nl/int.htm   3) https://duitslandinstituut.nl/artikel/1536/voorvechtster-van-een-menselijke-wereld   4) Canovan, M.(1992) Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political Thought, Cambridge University Press