Tentoonstelling  I  Exhibition

 


FOUR POSITIONS
 
MATEA BAKULA, KATJA MATER, 
ARNO VANDERMARK, PEER VENEMAN
 
Poster by Kristiāna Marija Sproģe
 
 
De tentoonstelling toont werk van vier kunstenaars die ieder voor zich een positie innemen ten opzichte van wat we zien en denken te zien, wat 'echt' zou kunnen zijn of 'natuurlijk', en wat geconstrueerd is door digitale processen of door de bewerking van bestaande materialen. Of er in de tentoonstelling vanuit deze vier solistische posities ook een dialoog ontstaat en welke verbindingen en relaties zichtbaar worden, is van te voren niet te voorspellen. 
Maar als er in het werk en het onderzoek van deze kunstenaars van verschillende generaties aspecten zijn die elkaar raken, kruisen of overlappen, is dat zichtbaar in de relaties tussen het fysieke van het kunstwerk, de handelingen van het maken en de conceptuele benaderingen.


Matea Bakula (1990) toont sculpturen waarin ze materiële transformaties zichtbaar maakt: het moment waarop een geometrische vorm desintegreert en 'vormloos' of organisch wordt. Zij onderzoekt daarbij ook de poëtische en associatieve kwaliteiten van materialen en hun ecologische impact.
Elk werk van Katja Mater (1979) in de tentoonstelling is een hybride tussen fotografie en tekening. Door verschillende tijdsmomenten in een enkel beeld te persen, ontstaat een spel met de tijd in de ruimte dat zich steeds uitbreidt en opgesplitst en zo tot onverwachte uitkomsten leidt.
In de werkzaamheden van Arno Vandermark (1949) staat de digitale adressering van technologie in onderzoek en ontwikkeling van de hedendaagse beeldcultuur en artistieke processen centraal. Zijn Re-Collage Small Scale Prints uit 2015-2021 zijn computergestuurde procesbewerkingen op gevonden magazinecovers en internet content.
De groot formaat sculpturen van Peer Veneman (1952) zijn veelal samengesteld uit natuurlijke materialen en geconstrueerde elementen, ze roepen vragen op over wat natuurlijk is en wat artificieel, een ook buiten de kunst steeds vager wordend onderscheid.
 
 
Geweest/past:
Vrijdag 17 December t/m Zondag 16 Januari 2022

 
Nieuwe locatie/ New location:
De Apotheek Tolhuis
Buiksloterweg 7A
(achterzijde gebouw /backside building)
1031 CC Amsterdam Noord
(Met de pont vanaf CS: overkant van het IJ:
With the ferry behind CS, otherside of the water)

 
Foto's / Photo's:
Instagram:
@kunstplatformdeapotheek